OM MIN BOAZU

Min Boazu er samisk for “vår [felleskapets] rein.” Vi er et samisk-eid selskap i Karasjok, etablert i 2016. Vi er tuftet på Nils Hans Johnsens slakteri som ble etablert i 1932.

Reinen går på naturbeite året rundt, og sunt, godt beite gir sunt, velsmakende kjøtt.

Min Boazu har en markedsandel på over 30% på reinsdyrkjøtt i Troms og Finnmark.

Reindrift på reineiernes premisser gir gode, stabile relasjoner og fokus på den beste kjøttkvaliteten. Nye produksjonsmetoder i tett samarbeid med reineierne sikrer det beste resultatet.

MIN BOAZU

Min Boazu lea sámi fitnodat Kárášjogas, mas sámi eaiggádat. Fitnodat vuođđuduvvui 2016s. Vuolggasadji lea Nils Hans Johnsena njuovahat mii vuođđuduvvui 1932s.

Bohccot guhtot meahcis birra jagi. Buori ja lunddolaš guohtuma boađus lea dearvvašlaš ja njálgga biergu.

Ovttasbargu boazoeaiggádiid ja ealáhusa iežas eavttuid vuođul, čatná nanu oktavuođaid. Buoremus vejolaš biergokvalitehta lea dán oktavuođa guovddážis. Ođđamállet buvttadanvuogit hábmejuvvon ovttas boazoeaiggádiiguin addet buoremus bohtosiid.

rein1.jpg